Historia Towarzystwa

Towarzystwo Hipoterapeutyczne "Myślęcinek" rozpoczęło oficjalnie działalność 28 marca 1995 roku. W tym dniu zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000120586. Wcześniej, bo od 1992 roku w Ośrodku Rekreacji Konnej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku działał ośrodek hipoterapii wspierany finansowo przez budżet miejski. Trudności finansowe jakie pojawiły się na początku 1995 roku skłoniły rodziców oraz terapeutów do powołania 9.02.1995 Towarzystwa Hipoterapeutycznego "Myślęcinek". W jego skład obok rodziców, weszli lekarze, pedagodzy, psycholog. Pierwszym prezesem Towarzystwa została Barbara Łyszkiewicz. Towarzystwo powstało aby popierać i upowszechniać hipoterapię oraz pozyskiwać środki finansowe na zabiegi hipoterapeutyczne. Taki właśnie cel miały imprezy charytatywne organizowane przez Towarzystwo. Najważniejsze z nich to "Mecz o grosz", który odbył się 16 września 1995 roku pomiędzy bankowcami PKO BP I/O Bydgoszcz a reprezentacją "Expressu Bydgoskiego" oraz mecz hokejowy z 11 grudnia 1999 pomiędzy żużlowcami Jutrzenki-Polonii i Apatora Toruń przeciwko Old-Boys Club Bydgoszcz. Od 1997 roku funkcję prezesa pełniła Małgorzata Kluczkowska. W czasie 10 letniej historii Towarzystwa odbyło się wiele imprez integracyjnych takich jak zabawy karnawałowe, dni dziecka. Przez ten okres udało się nawiązać współpracę również z licznymi organizacjami i instytucjami m.in. przedszkolami i szkołami integracyjnymi, ośrodkami dla dzieci niedosłyszących czy niedowidzących. W tym okresie kadra Towarzystwa czynnie uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla hipoterapeutów. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, z którym BTHip "Myślęcinek" współpracuje do tej pory i której patronatem jest objęte. Dzięki tej współpracy ośrodek zorganizował w 1998 roku Międzynarodową Konferencję Hipoterapeutyczną a latem 2000 roku odbyły się w Myślęcinku dwutygodniowe warsztaty hipoterapetyczne. W 1997 Towarzystwo Hipoterapeutyczne "Myślęcinek" otrzymało od PTHip prawo prowadzenia praktyk dla przyszłych hipoterapeutów. Na początku 2000 roku, dzięki dotacji z Urzędu Miasta Towarzystwo wzbogaciło się o konia o imieniu Toffi. W marca 2005 roku członkowie Towarzystwa wybrali nowy Zarząd na którego czele stanął wcześniejszy wiceprezes Andrzej Matczak. Decyzją nowego Zarządu zmieniono nazwę Towarzystwa na Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapetyczne "Myślęcinek".

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia w okresie od 1992 do 2004 roku:

 • 1992 rok - powstanie ośrodka hipoterapii działającego w Ośrodku Rekreacji Konnej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;
 • 9.02.1995 - powołanie Towarzystwa Hipoterapeutycznego "Myślęcinek", w którego skład obok rodziców i terapeutów weszli lekarze, pedagodzy, psycholog. Pierwszym prezesem Towarzystwa została Barbara Łyszkiewicz.
 • 28.03.1995 - rejestracja Towarzystwa w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000120586;
 • 16.09.1995 - impreza charytatywna: "Mecz o grosz", który odbył się pomiędzy bankowcami PKO BP I/O Bydgoszcz a reprezentacją "Expressu Bydgoskiego";
 • 1997 - wybór nowego Zarządu, funkcję prezesa objęła Małgorzata Kluczkowska;
 • 1997-1998 - uzyskanie patronatu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz prawa prowadzenia praktyk dla przyszłych hipoterapeutów;
 • marzec 1998 - Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna, zorganizowana w Bydgoszczy wspólnie z PTHip;
 • 11.12.1999 - impreza charytatywna: mecz hokejowy pomiędzy żużlowcami Jutrzenki-Polonii i Apatora Toruń przeciwko Old-Boys Club Bydgoszcz;
 • sierpień 2000 - zorganizowanie na terenie LPKiW dwutygodniowych warsztatów hipoterapeutycznych, prowadzonych przez hipoterapeutę PTHip;
 • 13.01.2001 - dzięki dotacji z Urzędu Miasta, Towarzystwo wzbogaciło się o konia do hipoterapii o imieniu Tofii;

W czasie 10 letniej historii Towarzystwa odbyło się wiele imprez integracyjnych takich jak zabawy karnawałowe, dni dziecka. Przez ten okres udało się nawiązać współpracę również z licznymi organizacjami i instytucjami m.in. przedszkolami i szkołami integracyjnymi, ośrodkami dla dzieci niedosłyszących czy niedowidzących. W tym okresie kadra Towarzystwa czynnie uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla hipoterapeutów.

Wydarzenia Wydarzenia w roku 2005:

 • 28.01 - zabawa karnawałowa "Bal na tratwie" dla dzieci z Towarzystwa oraz ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy;
 • 14.02 - rezygnacja pani M.Górniewicz z funkcji prezesa;
 • marzec - wznowienie po kilkuletniej przerwie ubezpieczenia pacjentów polisą NNW (CIGNA S.A.);
 • 31.03 - Walne Zebranie Członków Towarzystwa, na którym m.in.:
 • dokonano wyboru Zarządu, na którego czele stanął pan Andrzej Matczak;

 • przyjęto zmiany w Statucie, w celu dostosowania go do ustawy o działalności pożytku publicznego;

 • zdecydowano o zmianie nazwy na Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapetyczne "Myślęcinek";

 • 16.04 - udział w zebraniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego;
 • 30.04 - udział w festynie zorganizowanym przez LPKiW w związku z obchodami rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej - promocja hipoterapii oraz przejażdżki na koniu dla chętnych dzieci;
 • 14.05 - ognisko dla wolontariuszy Towarzystwa;
 • 3.06 - udział w "Wieczorze Marzeń" w Ogrodzie Fauny Polskiej LPKiW zorganizowanym dla niepełnosprawnych dzieci przez ogrody zoologiczne na całym świecie;
 • 1.09 - rozpoczęcie realizacji "Programu długofalowych oddziaływań skierowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin";
 • wrzesień - nawiązanie współpracy z Oddziałem Terenowym Towarzystwa Walki z Kalectwem: zorganizowanie 19.09 wspólnej imprezy plenerowej "Pożegnanie lata" oraz przeprowadzenie ponad 100 zajęć hipoterapeutycznych dla grupy dzieci z TWK;
 • utworzenie strony internetowej: www.hipoterapia.republika.pl;
 • 11-12.11 - udział hipoterapeutek (E. Ziętak, J. Cywińska) w Walnym Zebraniu PTHip oraz w II Międzynarodowym Seminarium Hipoterapeutycznym "Na początku był koń" (Warszawa);
 • 13.12 - decyzją Zarządu zmieniono sekretarza Towarzystwa - na miejsce p. Russ powołano pana Dariusza Stasiowskiego;
 • 23.12 - spotkanie przedstawicieli Towarzystwa z Wiceprezydentem Bydgoszczy oraz Prezesem Browaru "Grupy Żywiec" z Bydgoszczy;
 • 30.12 - zakończenie działalności w Ośrodku Rekreacji Konnej;

Pozyskane w 2005 roku dotacje i wsparcie:

 • Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" - dotacja;
 • Browary "Grupy Żywiec" Browar w Bydgoszczy - dotacja;
 • Wodociągi Miejskie i Kanalizacja w Bydgoszczy - dotacja;
 • Zakłady Cukiernicze "Jutrzenka" - słodycze na imprezy;
 • MAKRO w Bydgoszczy - zabawki na prezenty gwiazdkowe;
 • Gim. nr 9 w Bydgoszczy - akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa.

Pozyskane fundusze wykorzystano na spłacenie długu powstałego za kadencji pani prezes M. Górniewicz oraz na bieżącą działalność Towarzystwa.

Liczba przeprowadzonych zajęć hipoterapeutycznych > 2017.

Wydarzenia w roku 2006:

 • 13.01 - zebranie informacyjne dla członków BTHip;
 • 14.01 - odwiedziny u Tofiego i zwiedzanie Ogrodu Fauny Polskiej (ZOO od zaplecza);
 • 21.01 - rozpoczęcie działalności w nowym miejscu w Czarnówczynie, gmina Osielsko ul. Na Skarpie 7 (umowa dzierżawy terenu i lokalu od Państwa Kuffel) - przystosowanie miejsca (namiot) oraz przygotowanie koni do pracy w nowych warunkach;
 • 9.02 - bal karnawałowy zorganizowany wspólnie z Zespołem Szkół nr 30 (paczki dla dzieci od sponsorów);
 • marzec - kontynuacja ubezpieczenia NNW dla pacjentów oraz wolontariuszy i terapeutów;
 • 17.03 - prezentacja ośrodka na konferencji w Poznaniu - SALMED 2006;
 • marzec-maj:
 • podjęcie działań mających na celu stworzenie stałej bazy z zapleczem rehabilitacyjnym - rozmowy w Ratuszu, z prezesem WSG;

 • patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na 2006 rok;

 • postawienie krytej ujeżdżalni - współudział w kosztach;

 • przygotowanie ulotek reklamowych oraz biuletynu;

 • pozyskanie sprzętu komputerowego od sponsora.

 • 11.05 - Walne Zebranie Członków BTHip "Myślęcinek"
 • 2-3.06 - Łódź - Konferencja "Max - koń, który leczy" (H. Kozłowska)
 • 2.06 - Wieczór Marzeń w ZOO - udział naszych podopiecznych w zabawie, promocja hipoterapii prowadzonej przez nasze Towarzystwo połączona z przejażdżkami dla dzieci;
 • 3-4.06 - II Jarmark Wodny w Bydgoszczy - promocja hipoterapii oraz przejażdżki dla dzieci;
 • 11.06 - CSIO Poznań-Wola - warsztaty hipoterapeutyczne (H. Kozłowska, V. Pociask);
 • 24.06 - Sobótkowy Piknik - piknik połączony ze spływem kajakowym;
 • 10-16.08 - Jaksice koło Inowrocławia - warsztaty hipoterapeutyczne prowadzone przez mgr Jana Krupińskiego na temat "Hipoterapia dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego - model neurofizjologiczny" (J. Cywińska, V. Pociask);
 • 3.09 - Dożynki w Żołędowie - promocja hipoterapii prowadzonej przez BTHip "Myślęcinek", przejażdżki dla dzieci;
 • 24.09 - Spływ kajakowy dla niepełnosprawnych dzieci na rzece Brdzie (współpraca z RTW "Lotto - Bydgostia" oraz KTK Arka V).