Lekarze - konsultanci
Szymkuć Iwona lekarz rehabilitacji
Walczak Anna lekarz pediatra i psychiatra
Żak Marzena lekarz psychiatraKadra
Ewa Ziętak instruktor hipoterapii
mgr rehabilitacji
prezes Towarzystwa
tel. służb. 727-91-23-31
Joanna Cywińska instruktor hipoterapii
skarbnik Towarzystwa
tel. służb. 727-91-23-32
tel. prywatny 
604-130-520
Weronika Kiełtyka instruktor hipoterapii
zootechnik
sekretarz Towarzystwa
tel. kontaktowy 662-325-251
Agata Rybak
instruktor hipoterapii, psycholog
tel. kontaktowy 720-880-040
Ewa Szaraniec
instruktor jazdy konnej
tel. kontaktowy 662-876-381