Zapraszamy do udziału w zajęciach hipoterapeutycznych prowadzonych przez Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
"Myślęcinek"

Towarzystwo od 20 lat zajmuje się hipoterapią dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, nadpobudliwością, niedosłyszących, niewidomych, z autyzmem,  z wadami postawy. 

Od 1997 roku Towarzystwo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą, trzema spokojnymi konikami i budynkiem pełniającym funkcję krytej ujeżdżalni. Większość zajęć prowadzimy na świeżym powietrzu korzystając z padoku oraz okolicznych terenów. 

Organizujemy również imprezy integracyjne takie jak: spływy, biwaki i mecze piłki nożnej.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest skierowanie lekarskie!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

w Jarużynie ul. Kolonia 33 

od poniedziałku do piątku:
od 15:30 do 19:00
oraz
w soboty:
od 9:00 do 13:00

CENNIK

Cena jednego zajęcia (0,5 godziny) wynosi:

27,00 zł - dla osób niezrzeszonych lub członków Towarzystwa, którzy mają     dotacje z indywidualnie zbieranego 1% u nas lub w Fundacji
22,00 zł - dla członków Towarzystwa regularnie wnoszących opłaty za   zajęcia i płacących składki członkowskie

Rodziców lub opiekunów pacjentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem Towarzystwa!

Członkiem Towarzystwa można zastać po sześciu miesiącach korzystania z zajęć hipoterapeutycznych, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu na konto Towarzystwa wpisowago i rocznej składki członkowskiej.

Wpisowe - 10 zł

Roczna składka członkowska - 20 zł
(składka członkowska obejmuje sezon zajęciowy liczony od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku)

       
Telefony kontaktowe