Konto Towarzystwa Hipoterapeutycznego "Myślęcinek"

Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz
70 8142 0007 0000 3812 2000 0001


Sprawozdanie do PTHip z działalności w 2008 roku   
Sprawozdanie do PTHip z działalności w 2007 roku   
Sprawozdanie do PTHip z działalności w 2006 roku   
Sprawozdanie do PTHip z działalności w 2005 roku   
Zarząd
     Prezes - Ewa Ziętak  (tel. kom. 727-912-331)
     Wiceprezes -  Stanisław Iwicki
     Wiceprezes - Monika Światowy
     Skarbnik - Joanna Cywińska  (tel. kom. 727-912-332, 604-130-520)
     Sekretarz - Weronika Kiełtyka

Druki do pobrania

Deklaracja członkowksa   
Ankieta   
Karta Pacjenta