WOLONTARIUSZE

To dzięki nim możemy bezpiecznie i efektywnie prowadzić zajęcia hipoterapii. To oni poświęcają swój wolny czas aby pomóc nam w przygotowaniu koni i aby oprowadzać je podczas zajęć. Ich udział nie kończy się tylko na tym: często aktywnie biorą udział w zajęciach i wspierają nas w czasie imprez okolicznościowych. To solidni i oddani młodzi ludzie.
Nie sposób wymienić wszystkich wolontariuszy, którzy przez lata pracowali na rzecz naszego Towarzystwa, ale wszystkim im serdecznie dziękujemy i przepraszamy jeśli czasami czuli się niedoceniani.


Oto nasi aktualni wolontariusze:

 • Karolina - studentka
 • Wiktoria - studentka UKW w Bydgoszczy
 • Samanta - absolwentka Technikum w Bydgoszczy
 • Eliza - absolwentka LO w Bydgoszczy
 • Maja - uczennica LO nr VII w Bydgoszczy
 • Monika - uczennica LO nr IX w Bydgoszczy
 • Justyna - studentka CM w Bydgoszczy
 • Stnisław - uczeń Technikum w Bydgoszczy
 • Sebastian - uczeń Technikum w Bydgoszczy
 • Patrycja - uczennica LO nr IX w Bydgoszczy
 • Julia - uczennica SP w Dobrczu
 • Amelia - uczennica SP w Dobrczu
 • Bernadeta - uczennica LO nr VII w Bydgoszczy
 • Marika - uczennica SP
 • Amelia - uczennica VIII klasy 
 • Paulina - uczennica VIII klasy 
 • Aleksandra - uczennica SP

 •