Zapraszamy do udziału w zajęciach hipoterapeutycznych prowadzonych przez Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
"Myślęcinek"

Towarzystwo od 20 lat zajmuje się hipoterapią dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, nadpobudliwością, niedosłyszących, niewidomych, z autyzmem,  z wadami postawy. 

Od 1997 roku Towarzystwo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą, trzema spokojnymi konikami i budynkiem pełniającym funkcję krytej ujeżdżalni. Większość zajęć prowadzimy na świeżym powietrzu korzystając z padoku oraz okolicznych terenów. 

Organizujemy również imprezy integracyjne takie jak: spływy, biwaki i mecze piłki nożnej.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest skierowanie lekarskie!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

w Jarużynie ul. Kolonia 33 

od poniedziałku do piątku:
od 15:30 do 19:00
oraz
w soboty:
od 9:00 do 13:00

CENNIK

Od dnia 1.09.2023 r. cena jednego zajęcia (0,5 godziny) wynosi:

  •     50 zł – dla osób nie będących członkami Towarzystwa;
  • ­    42 zł – dla aktywnych członków Towarzystwa, którzy opłacają regularnie składki i uczestniczą w zebraniach BTHip „Myślęcinek”;
  • ­    47 zł – dla członków Towarzystwa, którzy korzystają z indywidualnie zbieranego 1% u nas lub mają zajęcia finansowane z innych programów/źródeł (np. Fundacja, przedszkole). Stawka ta dotyczy również nieaktywnych członków Towarzystwa oraz niepłacących na bieżąco składek.

Rodziców lub opiekunów pacjentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem Towarzystwa!

Członkiem Towarzystwa można zastać po sześciu miesiącach korzystania z zajęć hipoterapeutycznych, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu na konto Towarzystwa wpisowago i rocznej składki członkowskiej.

Wpisowe - 30 zł

Roczna składka członkowska - 50 zł
(składka członkowska obejmuje sezon zajęciowy liczony od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku)

       
Telefony kontaktowe