Konto Towarzystwa Hipoterapeutycznego "Myślęcinek"

Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz
70 8142 0007 0000 3812 2000 0001


Sprawozdania OPP Bilans Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat Sprawozdanie merytoryczne Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2022
2021
2020
Zarząd
     Prezes - Weronika Kiełtyka
     Wiceprezes - Ewa Ziętak  (tel. kom. 727-912-331)
     Wiceprezes - Rafał Orłowski
     Skarbnik - Joanna Cywińska  (tel. kom. 727-912-332, 604-130-520)
     Sekretarz - Monika Światowy

Druki do pobrania

Deklaracja członkowksa   
Ankieta   
Karta Pacjenta